GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla :

ZADANIE NR 3 – obręby Borzęcice, Cegielnia, Orla, Sapieżyn, Wałków-powierzchnia ewidencyjna opracowania - 470 ha

 

 

 

goluchow

Pełna obsługa geodezyjna przy budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (dawniej ul. H. Sawickiej) w Kaliszu.

colian

Obsługa geodezyjna przy budowie magazynu automatycznego wysokiego składowania z częścią kompletacji i przygotowania wysyłek, administracyjno-biurową i socjalną oraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną Colian sp. z o.o. w Opatówku.

goluchow

Obsługa geodezyjna przy budowie budynku usługowo-magazynowego (usługi spedycyjno-kurierskie) wraz z częścią biurowo-socjalną, dokami przeładunkowymi, obsługą komunikacyjną, parkingami oraz niezbędną instrafstrukturą techniczną.

Adres obiektu budowlanego :

62-800 Kalisz, ul. Metalowców 20,18; ul. Noskowska 20,22, 1/5 (obręb 110), 10/7, 9/11 (obręb 108) jedn. ewid. 306101_1 M. Kalisz

Przedmiotem opracowania jest przetworzenie do postaci elektroniczej (zeskanowanie) analogowej dokumentacji pzyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu oraz włączenie jej w postaci cyfrowej do systemu o nazwie „OŚRODEK”,
wykorzystywanego przez Zamawiającego do gromadzenia materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych.
Opracowanie dotyczy dokumentacji z terenu gminy Szczytniki

Powierzchnia ewidencyjna opracowania: 8843 ha