GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

Aktualności

bdot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie map zasadniczych oraz map do celów projektowych dla przebudowy linii energ. o długości 47,2 km.
Opracowanie na terenie Gmin: Opatówek, Żelazków Ceków Kolonia, Malanów i Turek oraz miejscowości Kalisz.
Powierzchnia opracowania: 384 ha.

bdot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie map do celów projektowych dla przebudowy linii energetycznej o długości 13 km.

Opracowanie na terenie Gminy Zduny, Maisto Zduny i Miasto Krotoszyn.
Powierzchnia opracowania: 91 ha.

bdot

Przedmiotem zlecenia jest kontrola dla prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redacja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Powiat składa się z 10 jednostek ewidencyjnych. Powierzchnia  opracowania wynosi 714,23 km2

bdot

Przedmiotem zlecenia jest załóżenie bazy numerycznej dla obrębu: Kolnica, gm. Brudzew w opraciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym w Turku, oraz w uzasadnionych przypadkach uzupełnienie o dane uzyskane z pomiaru bezpośredniego.
 Powierzchnia ewidencyjna opracowania wynosi 234ha.

bdot

Przedmiotem zamówienia jest realizacja części zatwierdzonego projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.  W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące prace geodezyjne:

- stabillizacja nowych punktów osnowy wysokościowej,

- sporządzenie i doręczenie zawiadomień o umieszczeniu nowych znaków i przyjęciu istniejących znaków,

- określenie współrzędnych płaskich (x, y) wsyztskich punktów projektowanej szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjenj.

Obszar opracowania:

-województwo : wielkopolskie,

-powiat: kaliski.