GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

bdot

Przedmiotem zlecenia jest załóżenie bazy numerycznej dla obrębu: Obrzębin w opraciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym w Turku, oraz w uzasadnionych przypadkach uzupełnienie o dane uzyskane z pomiaru bezpośredniego.
 Powierzchnia ewidencyjna opracowania wynosi 308ha.