GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

bdot

Przedmiotem zamówienia jest realizacja części zatwierdzonego projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.  W ramach zamówienia wykonane zostaną następujące prace geodezyjne:

- stabillizacja nowych punktów osnowy wysokościowej,

- sporządzenie i doręczenie zawiadomień o umieszczeniu nowych znaków i przyjęciu istniejących znaków,

- określenie współrzędnych płaskich (x, y) wsyztskich punktów projektowanej szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjenj.

Obszar opracowania:

-województwo : wielkopolskie,

-powiat: kaliski.