GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

bdot

Przedmiotem zlecenia jest kontrola dla prac geodezyjnych polegających na modernizacji ewidencji i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali, aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych, redacja map oraz digitalizacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Powiat składa się z 10 jednostek ewidencyjnych. Powierzchnia  opracowania wynosi 714,23 km2