GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

goluchow

Obsługa geodezyjna przy budowie hali sortowni przesyłek kurierskich wraz z częścią socjalno - biurową, wiatą składową, wiatą na rowery, wiatą śmietnikową, naziemnym zbiornikiiem na wodę do celów pożarowych, trafostacją, wewnętrzynym układem komunikacyjnym, placami manewrowymi, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Lokalizacja: Kalisz, ul. Metalowców 47-49