GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

Obsługa geodezyjna rozbudowy galerii handlowej „Ostrovia” w Ostrowie Wielkopolskim o zespół 4 sal kinowych wraz z przebudową parkingów,oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami: elektroenergetyczną, teletechniczną, ciepłowniczą, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.