GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

Przedmiotem opracowania jest przetworzenie do postaci elektroniczej (zeskanowanie) analogowej dokumentacji pzyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kaliszu oraz włączenie jej w postaci cyfrowej do systemu o nazwie „OŚRODEK”,
wykorzystywanego przez Zamawiającego do gromadzenia materiałów zasobu w postaci dokumentów elektronicznych.
Opracowanie dotyczy dokumentacji z terenu gminy Szczytniki

Powierzchnia ewidencyjna opracowania: 8843 ha