GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

goluchow

Obsługa geodezyjna przy budowie budynku usługowo-magazynowego (usługi spedycyjno-kurierskie) wraz z częścią biurowo-socjalną, dokami przeładunkowymi, obsługą komunikacyjną, parkingami oraz niezbędną instrafstrukturą techniczną.

Adres obiektu budowlanego :

62-800 Kalisz, ul. Metalowców 20,18; ul. Noskowska 20,22, 1/5 (obręb 110), 10/7, 9/11 (obręb 108) jedn. ewid. 306101_1 M. Kalisz