GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

Obsługa geodezyjna przy budowie magazynu automatycznego wysokiego składowania z częścią kompletacji i przygotowania wysyłek, administracyjno-biurową i socjalną oraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną Colian sp. z o.o. w Opatówku.

Adres obiektu budowlanego :

ul. Zdrojowa 1; 62 - 860 Opatówek;    Obręb: 0001, Działki 694/1 , 694/9, 694/10, 692/42