GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie baz danych obiektów topograficznych (BDOT500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla :

ZADANIE NR 3 – obręby Borzęcice, Cegielnia, Orla, Sapieżyn, Wałków-powierzchnia ewidencyjna opracowania - 470 ha