GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

magazyn

Pomiar objętości kruszyw granitowych na Kopali granitu Andrzej II w Strzegomiu za pomocą drona DJI Phantom 4 RTK.

Chmura punktów oraz ortofotomapa utworzona ze zdjęć wykonanych podczas nalotu fotogrametrycznego posłużyła do obliczenia objętości kruszywa granitowego. Chmura punktów może posłużyć do precyzyjnych obliczeń takich jak: pomiary odległości, powierzchni, wysokości lub objętości np. hałd piasku, żwiru czy innych materiałów sypkich. Z tego względu usługa ta jest kierowana dom. in. składów budowlanych lub kopalni.