GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

magazyn

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy obiektu :"Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec przy ul. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego 20A w Kaliszu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i parkingiem w formule zaprojektuj
i wybuduj"