GEODEZJA PRUCHNIK sp. z o.o.
ul. Bolesława Pobożnego 9, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 766 36 74, fax 62 / 753 26 53
kom. 885 99 44 55
biuro@geodezjapruchnik.pl

oferta mapa cyfrowaoferta mapa analogowa

Mapy i prace informatyczne:

wykonywanie, sporządzanie, aktualizacja map do celów projektowych:

 • pod budowę budynku
 • pod rozbudowę przedsiębiorstwa, zakładu, budynku mieszkalnego.
 • pod założenie nowych sieci: gazu, prądu, kanalizacji, wody
 • tworzenie map numerycznych - numerycznej bazy informacji o terenie z wykorzystaniem programów, C-Geo, Geo-Info, AutoCAD.
 • sporządzanie map dla celów projektowania inwestycji,
 • skanowanie, plotowanie rysunków wektorowych i rastrowych do formatu A0 włącznie

 

 

 

oferta img 1

Pomiary realizacyjne i inwestorskie :

 • geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe
 • geodezyjne pomiary geometryczności obiektów
 • pomiary dla potrzeb hydrologii, budownictwa wodnego, melioracji, oczyszczalni ścieków, elektrowni wodnych itp.
 • inwentaryzacje infrastruktury zakładów przemysłowych,
 • tyczenie lokalizacyjne obiektów, budynków mieszkalnych i przemysłowych, wraz z ich obsługą geodezyjną
 • tyczenie tras obiektów liniowych,
 • inwentaryzacje powykonawcze inwestycji, budynków, budowli, urządzeń inżynierskich, przewodów pod, nad jak i naziemnych ( telefonicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych),
 • pomiary pionowości, osiadań, deformacji budowli,
 • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji,
 • inwentaryzacje architektoniczne.

 

 

 

 

 

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWNICTWA

 • icon1 big
 • icon1 big
 • icon1 big
 • icon1 big
 • icon1 big
 • icon1 big